Լոտ N 2161/6

 • Աճուրդ: 2161
 • Վերջնական գին

  145,750 ՀՀ դրամ

 • Նախնական գին
  145,750 ՀՀ դրամ
 • Նվազագույն հայտ
  1000 ՀՀ դրամ
 • Կատեգորիա
  Խաչ
 • Նկարագրություն

  Խաչ: հարգը` 583, քաշը` 8.6 գրամ, ընդամենը` 145,750 հհ դրամ:

  Լոտի մեջ առկա ոսկու ընդհանուր քաշերը ըստ հարգերի.

  583 - 8.6 գրամ

  Լոտի մեջ առկա բոլոր հարգերի քաշերը փոխակերպված 583 հարգի` 8.6 գրամ, 1 գրամի միջինացված արժեքը ~ 16,948 ՀՀ դրամ (առկայության դեպքում ներառյալ ադամանդների արժեքը):
Այս աճուրդը տեղի է ունեցել:
09/07/2024 12:32:26
lot

9

Մասնակիցներ

bids

0

Բոլոր հայտերը

Հայտերի պատմություն
Ամսաթիվ Ժամ Հայտ
Հաճախակի տրվող հարցեր
faq Ինչպե՞ս գրանցվել կայքում:

Գրանցման բոլոր դաշտերը պետք է լինեն հնարավորինս ճշգրիտ լրացված, հետագա խնդիրներից խուսափելու նպատակով: Կայքում գրանցման համար պետք է սեղմել կայքի հիմնական էջի վերևի աջ անկյունում տեղադրված նարնջագույն կոճակի վրա: Նոր բացված պատուհանում անհրաժեշտ է սեղմել գրանցում կոճակի վրա: Պատուհանը, որը կբացվի դրանից հետո պարունակում է լրացման մի քանի դաշտեր, որոնք ենթակա են պարտադիր լրացման: Տվյալները լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է ծանոթանալ աճուրդի կազմակերպման պայմաններին և համաձայն լինելու պարագայում սեղմել «Գրանցվել» կոճակը: Գրանցվելուց հետո դուք կստանաք նամակ Ձեր էլեկտրոնային հասցեին, որով պարտադիր պետք է անցնեք էլեկտրոնային հասցեն հաստատելու նպատակով: Գրանցվելուց հետո Ձեր անձնական էջում կստանաք նաև ծանուցում գրանցված հեռախոսահամարի նույնականացման նպատակով, որի մասով ևս անհրաժեշտ կլինի հաստատում:

faq Ինչպե՞ս մասնակցել աճուրդին:

Աճուրդներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է նախապես գրանցվել կայքում: Այնուհետև անհրաժեշտ է հիմնական էջի «Աճուրդներ» բաժնից ընտրել «Առաջիկա աճուրդներ» ենթաբաժինը և այնտեղ աճուրդի մասնակցության հայտ ներկայացնել: Առաջիկա աճուրդներին կարելի է գրանցվել մինչև աճուրդին նախորդող օրը, ժամը՝ 16:00:

faq Կարո՞ղ եմ տեսնել զարդերը մինչև աճուրդի սկսվելը:

Այո: Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ նախքան աճուրդի օրը կատարեք ներկայացված ոսկյա իրերի ստուգում կամ գնահատում: Այն դուք կարող եք իրականացնել աշխատանքային օրերին ժամը՝ 09:30-17:30 ընկած ժամանակահատվածում, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 7/123 հասցեում:

faq Ինչպե՞ս կարող եմ վճարել հաղթածս լոտի դիմաց:

Հաղթած լոտերի դիմաց կարող եք վճարել բացառապես անկանխիկ` բանկային փոխանցման միջոցով կամ Ձեր հաշվին կցված բանկային քարտով:

faq Որքա՞ն կանխավճար է նախատեսված աճուրդի մասնակցության համար:

Այս պահին աճուրդի մասնակցության համար կանխավճար նախատեսված չէ:

faq Բացի լոտի գումարը, ի՞նչ լրացուցիչ այլ վճարներ են նախատեսված:

Բացի լոտի գումարը, այլ լրացուցիչ վճարներ այս պահին նախատեսված չեն:

faq Ի՞նչ է անհրաժեշտ հաղթած լոտը ձեռք բերելու համար:

Աճուրդի հաղթող մասնակցին ավտոմատ գեներացվում և ուղարկվում է արձանագրություն, որը մասնակիցը հաստատում(ստորագրում) է անձնական հաշվում։ Հաստատումը պետք է կատարվի մինչև աճուրդի անցկացման օրվա ավարտը: Արձանագրությունը հաստատելուց(ստորագրելուց) հետո աճուրդում հաղթող մասնակիցը պարտավոր է երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում անկանխիկ վճարման եղանակով վճարել հաղթած լոտի(լոտերի) գինն ամբողջությամբ՝ հաշվանցելով նախավճարը(եթե նախատեսված է)։ Նշված լոտի(լոտերի) գինն ամբողջությամբ չվճարելու պարագայում գործարքը չեղարկվում է, իսկ նախավճարը(նախատեսված լինելու դեպքում) մնում է կազմակերպության դեպոզիտային հաշվին: Աճուրդի հաղթողի կողմից գնման գինը ամբողջությամբ վճարելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում կազմակերպությունը նրա հետ կնքում է առուվաճառքի պայմանագիր: Եթե ձեռք բերման գինը փոքր է 300.000 ՀՀ դրամը, ապա այն կնքվում է էլեկտրոնային եղանակով, հակառակ պարագայում տեղում թղթային եղանակով: Աճուրդում հաղթած մասնակցի հետ գույքի առքուվաճառքի պայմանագիրը կնքելուց հետո՝ 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, երկկողմանի ստորգրված հանձնման-ընդունման ակտի հիման վրա իրականացվում է գույքի հանձնում:

faq Որտեղի՞ց կարող եմ վերցնել հաղթածս լոտը:

Աճուրդում հաղթած լոտերը կարող եք վերցնել ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 7/123 հասցեից, աշխատանքային օրերին ժամը 09:30-17:30 ընկած ժամանակահատվածում:

faq Ի՞նչ կլինի, եթե չգնեմ հաղթածս լոտը:

Եթե ​​վերջին ամսվա ընթացքում 3 անգամ չգնեք ձեր հաղթած լոտը, աճուրդի կազմակերպիչը կարող է արգելափակել ձեր հաշիվը մինչև 3 ամիս ժամկետով:

faq Ե՞րբ են տեղադրվում աճուրդի հայտարարությունները կայքում:

Աճուրդի հայտարարությունները տեղադրվում են կայքում աճուրդի անցկացման օրվանից երկու օր առաջ:

faq Ինչպե՞ս քայլ(bid) կատարել աճուրդում:

Աճուրդի լոտի վրա կարող եք քայլ(bid) կատարել ինչպես մինչև աճուրդի մեկնարկը, այնպես էլ աճուրդի ընթացքում: Մինչև աճուրդի մեկնարկը կարող եք մուտք գործել առաջիկա աճուրդներ ենթաբաժին, այնտեղ գրանցվել համապատասխան աճուրդին, որում կարող եք հայտ(bid) ներկայացնել Ձեր նախընտրած լոտի համար: Քայլ կարող եք կատարել նաև ընթացիկ աճուրդում, որին պետք է նախապես գրանցված լինեք մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը՝ 16:00: Քայլի(bid) նվազագույն չափը կազմում է 1000 ՀՀ դրամ: Առկա է քայլ կատարելու երկու տարբերակ՝ խմբագրվող և հաստատուն:

faq Ի՞նչ կլինի եթե գրանցվեք կայքում, սակայն գրանցման դաշտերում ներկայացնեք սխալ տեղեկատվություն:

Կախված սխալ մուտքագրված տվյալների տեսակից, հաճախորդի հաշիվը կարող է բլոկավորվել, խմբագրվել կամ ընդհանրապես հեռացվել համակարգից:

faq Ինչպե՞ս է աշխատում Ավտոբիդը։

Համակարգը հնարավորություն է տալիս հաճախորդներին մասնակցել աճուրդներին՝ առանց դրանց օնլայն ռեժիմով հետևելու։ Ավտոբիդը հաճախորդներին հնարավորություն է տալիս նախընտրած լոտի վրա նշել առավելագույն գումարի չափ(բիդ), որը  նա պատրաստ է ավելացնել ընթացիկ գնին։ Ավելացվող գումարը պետք է լինի 1000-ի պատիկի չափով, քանի որ մեկ քայլի նվազագույն չափը 1000 ՀՀ դրամ է։ Մանրամասն ներկայացված է ստորև օրինակում․

Եթե օրինակ լոտի մեկնարկային գինը կազմում է 100,000 ՀՀ դրամ և հաճախորդը պատրաստ է վճարել այդ լոտը ձեռք բերելու համար 105,000 ՀՀ դրամ, ապա, նա հնարավորություն ունի լոտի համար նշել ավելացվող գումարը 5000 ՀՀ դրամ։ Եթե այդ լոտի վրա մինչև այդ պահը բիդեր առկա չեն, ապա ավելացվող մասը տեղադրելուց հետո համակարգը ավտոմատ կերպով առաջին բիդը կիրականացնի։ Եթե աճուրդի ավարտից հետո այլ բիդեր չլինեն, հաճախորդը այն կհաղթի 101,000 ՀՀ դրամով։ Եթե վերը նշված լոտի վրա արդեն այլ մասնակիցների կողմից կատարվել են, օրինակ՝ 2000 ՀՀ դրամ բիդ, ապա ավելացվող գումարը տեղադրելուց հետո համակարգը կավելացնի ևս 1000 ՀՀ դրամ և կմնա ավելացման ենթակա 2000 ՀՀ դրամ։ Եթե մինչև աճուրդի ավարտը այլ մասնակցի կողմից միանգամից 2000 ՀՀ դրամ բիդ կատարվի ապա ծրագիրը այլևս հնարավորություն չի ունենա մասնակցի փոխարեն հայտ կատարելու, քանի որ հաջորդ քայլը արդեն կգերազանցի հաճախորդի մնացորդային 2000 ՀՀ դրամ գումարը։ Յուրաքանչյուր քայլը լինելու է 1000 ՀՀ դրամ։ Եթե մնացորդային գումարը բավականացնի, ապա անկախ այլ մասնակիցների կողմից ավելացվող գումարի՝ համակարգը այդ ավելացված գումարներին կավելացնի 1000 ՀՀ դրամ։ Հաճախորդը հնարավորություն կունենա մինչև օնլայն աճուրդի սկսվելը սկզբնական նախատեսված գումարի մեծությունը ավելացնելու։ Վերը նշվածը տարածվելու է չսկսված աճուրդների վրա։ Աճուրդները սկսվելուց հետո եթե ավելացվող մասը սպառվի հաճախորդը կարող է ինքնուրույն հայտեր կատարել։