Գաղտնիության քաղաքականություն

 

Սույն Գաղտնիության Քաղաքականությունը տարածվում է բոլոր այն այցելուների, օգտատերերի և այլոց վրա, ովքեր օգտվում են մեր կայքի ծառայություններից կամ նման ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն:

Մուտք գործելով մեր կայք կամ մեր կայքից օգտվելիս Դուք ընդունում եք, որ կայք այցելելու և օգտվելու հետ կապված բոլոր հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

Անձնական տեղեկությունների հավաքագրման առաջնային նպատակն է հարմարավետ, ապահով, արդյունավետ և անհատական ծառայություններ մատուցելը:

Մշակվող անձնական տվյալների պաշտպանությունն ապահովելու համար Ընկերությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ իրավական, կազմակերպչական, տեխնիկական պաշտպանության միջոցներ՝ ՀՀ օրենսդրության, Ընկերության տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականության պահանջների համաձայն և Ընկերության տեխնիկական հնարավորություններին համապատասխան:

Կայքում կարող են հավաքագրվել, պահվել հետևյալ անձնական տեղեկությունները.

• անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ինչպես նաև՝ հեռախոսահամար(ներ), էլեկտրոնային(e-mail) հասցե

• Իրավաբանական անձանց դեպքում ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը, լիազորված ներկայացուցչի անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալները, լիազորագրի էլեկտրոնային եղանակով ստորագրված, լիազորագիրը

• բանկային ռեկվիզիտներ և այլ տվյալներ

• կայքով կատարած գնումների պատմություն, նախընտրած ապրանքների ցանկ և այլն

• նամակագրություն (էլեկտրոնային նամակներ):

Մենք չենք տիրապետում Ձեր վճարային քարտի որևէ տվյալի՝ առցանց վճարումները կայքում իրականացվում են ArCa վճարային համակարգի միջոցով:

Ձեր գաղտնաբառը Ձեր հաշիվ մուտք գործելու բանալին է: Գաղտնաբառ ընտրելիս օգտագործեք թվերի, տառերի և հատուկ նիշերի չկրկնվող համադրություն: Մի տրամադրեք Ձեր գաղտնաբառը մեկ ուրիշին, իսկ եթե այնուամենայնիվ տրամադրել եք այն այլ անձի, հիշեք, որ Դուք եք պատասխանատու Ձեր հաշվից կատարված բոլոր գործողությունների համար:

Կայքից օգտվելով Դուք համաձայնում եք, որ կարող են օգտագործել Ձեր անձնական տեղեկությունները, որպեսզի ապահովենք Ձեր մուտքը մեր Կայք, մենք նաև օգտագործում ենք այն Ձեզ հետ կապվելու, ինչպես նաև մեր ծառայությունների և առաջարկների մասին տեղեկացնելու համար: Ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը օգտագործվում է, որպեսզի բարելավենք և անհատականացնենք մեր Կայքը, այն դարձնենք ավելի հեշտ, ապահով և արագ օգտագործման համար: Չսահմանափակելով վերը նշվածը՝ հնարավոր է նաև Ձեր բոլոր անձնական հաղորդակցությունների և այլ անձնական տեղեկությունների բացահայտումը՝ ելնելով գործող կարգավորիչ միջավայրից: Օրինակ՝ մենք կարող ենք պարտավորվել որոշ հանգամանքների ներքո օրենքով սահմանված կարգով բացահայտել Ձեր անձնական տեղեկությունները պետական մարմիններին կամ երրորդ անձանց:

Մենք կարող ենք երբեմն փոփոխել Գաղտնիության Քաղաքականությունը, որպեսզի կարողանանք ավելի արդյունավետ ապահովել Ձեր տեղեկավության պահպանումը և բարձրացնել մեր օգտակարությունը: Գաղտնիության քաղաքականության վերանայման դեպքում՝ այն ուժի մեջ կմտնի կայքում տեղադրվելուց հետո՝ 30 օրվա ընթացքում:

Սույն Գաղտնիության Քաղաքականության ցանկացած փոփոխությունից հետո Ընկերության ծառայություններից օգտվելը կնշանակի, որ Դուք ընդունում եք փոփոխությունները:

 Վերոնշյալ բոլոր դրույթները տարածվում են նաև Իրավաբանական անձանց վրա: