Լոտ N 131/53

 • Աճուրդ: 131
 • Վաճառքի գին

  954,150 դրամ

 • Նախնական գին
  954,150 դրամ
 • Նվազագույն հայտ
  1000 դրամ
 • Կատեգորիա
  Վզնոցներ
 • Նկարագրություն

  Հարգը` 750, քաշը` 51.5,
Այս աճուրդը տեղի է ունեցել:
24/09/2022 12:19:22
lot

2

Մասնակիցներ

bids

0

Բոլոր հայտերը

Հայտերի պատմություն
Ամսաթիվ Ժամ Հայտ
Հաճախակի տրվող հարցեր
faq Ինչպե՞ս գրանցվել կայքում:

Գրանցման բոլոր դաշտերը պետք է լինեն հնարավորինս ճշգրիտ լրացված, հետագա խնդիրներից խուսափելու նպատակով: Կայքում գրանցման համար պետք է սեղմել կայքի հիմնական էջի վերևի աջ անկյունում տեղադրված նարնջագույն կոճակի վրա: Նոր բացված պատուհանում անհրաժեշտ է սեղմել գրանցում կոճակի վրա: Պատուհանը, որը կբացվի դրանից հետո պարունակում է լրացման մի քանի դաշտեր, որոնք ենթակա են պարտադիր լրացման: Տվյալները լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է ծանոթանալ աճուրդի կազմակերպման պայմաններին և համաձայն լինելու պարագայում սեղմել «Գրանցվել» կոճակը: Գրանցվելուց հետո դուք կստանաք նամակ Ձեր էլեկտրոնային հասցեին, որով պարտադիր պետք է անցնեք էլեկտրոնային հասցեն հաստատելու նպատակով: Գրանցվելուց հետո Ձեր անձնական էջում կստանաք նաև ծանուցում գրանցված հեռախոսահամարի նույնականացման նպատակով, որի մասով ևս անհրաժեշտ կլինի հաստատում:

faq Ինչպե՞ս մասնակցել աճուրդին:

Աճուրդներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է նախապես գրանցվել կայքում: Այնուհետև անհրաժեշտ է հիմնական էջի «Աճուրդներ» բաժնից ընտրել «Առաջիկա աճուրդներ» ենթաբաժինը և այնտեղ աճուրդի մասնակցության հայտ ներկայացնել: Առաջիկա աճուրդներին կարելի է գրանցվել մինչև աճուրդին նախորդող օրը, ժամը՝ 16:00:

faq Կարո՞ղ եմ տեսնել զարդերը մինչև աճուրդի սկսվելը:

Այո: Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ նախքան աճուրդի օրը կատարեք ներկայացված ոսկյա իրերի ստուգում կամ գնահատում: Այն դուք կարող եք իրականացնել աշխատանքային օրերին ժամը՝ 09:30-17:30 ընկած ժամանակահատվածում, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 7/123 հասցեում:

faq Ինչպե՞ս կարող եմ վճարել հաղթածս լոտի դիմաց:

Հաղթած լոտերի դիմաց կարող եք վճարել բացառապես անկանխիկ` բանկային փոխանցման միջոցով կամ Ձեր հաշվին կցված բանկային քարտով:

faq Որքա՞ն կանխավճար է նախատեսված աճուրդի մասնակցության համար:

Այս պահին աճուրդի մասնակցության համար կանխավճար նախատեսված չէ:

faq Բացի լոտի գումարը, ի՞նչ լրացուցիչ այլ վճարներ են նախատեսված:

Բացի լոտի գումարը, այլ լրացուցիչ վճարներ այս պահին նախատեսված չեն:

faq Ի՞նչ է անհրաժեշտ հաղթած լոտը ձեռք բերելու համար:

Աճուրդի հաղթող մասնակցին ավտոմատ գեներացվում և ուղարկվում է արձանագրություն, որը մասնակիցը հաստատում(ստորագրում) է անձնական հաշվում։ Հաստատումը պետք է կատարվի մինչև աճուրդի անցկացման օրվա ավարտը: Արձանագրությունը հաստատելուց(ստորագրելուց) հետո աճուրդում հաղթող մասնակիցը պարտավոր է երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում անկանխիկ վճարման եղանակով վճարել հաղթած լոտի(լոտերի) գինն ամբողջությամբ՝ հաշվանցելով նախավճարը(եթե նախատեսված է)։ Նշված լոտի(լոտերի) գինն ամբողջությամբ չվճարելու պարագայում գործարքը չեղարկվում է, իսկ նախավճարը(նախատեսված լինելու դեպքում) մնում է կազմակերպության դեպոզիտային հաշվին: Աճուրդի հաղթողի կողմից գնման գինը ամբողջությամբ վճարելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում կազմակերպությունը նրա հետ կնքում է առուվաճառքի պայմանագիր: Եթե ձեռք բերման գինը փոքր է 300.000 ՀՀ դրամը, ապա այն կնքվում է էլեկտրոնային եղանակով, հակառակ պարագայում տեղում թղթային եղանակով: Աճուրդում հաղթած մասնակցի հետ գույքի առքուվաճառքի պայմանագիրը կնքելուց հետո՝ 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, երկկողմանի ստորգրված հանձնման-ընդունման ակտի հիման վրա իրականացվում է գույքի հանձնում:

faq Որտեղի՞ց կարող եմ վերցնել հաղթածս լոտը:

Աճուրդում հաղթած լոտերը կարող եք վերցնել ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 7/123 հասցեից, աշխատանքային օրերին ժամը 09:30-17:30 ընկած ժամանակահատվածում:

faq Ի՞նչ կլինի, եթե չգնեմ հաղթածս լոտը:

Եթե ​​վերջին ամսվա ընթացքում 3 անգամ չգնեք ձեր հաղթած լոտը, աճուրդի կազմակերպիչը կարող է արգելափակել ձեր հաշիվը մինչև 3 ամիս ժամկետով:

faq Ե՞րբ են տեղադրվում աճուրդի հայտարարությունները կայքում:

Աճուրդի հայտարարությունները տեղադրվում են կայքում աճուրդի անցկացման օրվանից երկու օր առաջ:

faq Ինչպե՞ս քայլ(bid) կատարել աճուրդում:

Աճուրդի լոտի վրա կարող եք քայլ(bid) կատարել ինչպես մինչև աճուրդի մեկնարկը, այնպես էլ աճուրդի ընթացքում: Մինչև աճուրդի մեկնարկը կարող եք մուտք գործել առաջիկա աճուրդներ ենթաբաժին, այնտեղ գրանցվել համապատասխան աճուրդին, որում կարող եք հայտ(bid) ներկայացնել Ձեր նախընտրած լոտի համար: Քայլ կարող եք կատարել նաև ընթացիկ աճուրդում, որին պետք է նախապես գրանցված լինեք մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը՝ 16:00: Քայլի(bid) նվազագույն չափը կազմում է 1000 ՀՀ դրամ: Առկա է քայլ կատարելու երկու տարբերակ՝ խմբագրվող և հաստատուն:

faq Ի՞նչ կլինի եթե գրանցվեք կայքում, սակայն գրանցման դաշտերում ներկայացնեք սխալ տեղեկատվություն:

Կախված սխալ մուտքագրված տվյալների տեսակից, հաճախորդի հաշիվը կարող է բլոկավորվել, խմբագրվել կամ ընդհանրապես հեռացվել համակարգից: